San Clemente del Tuyú
阿根廷
长期天气预报
长期天气预报
广告

每月天气预报和气候。
San Clemente del Tuyú, 阿根廷

广告

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (25.9°摄氏度).
平均温度最低的月份是 七月 (12.7°摄氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (17.7°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (6.2°摄氏度).

广告

相对湿度最高的月份是 七月 (90%).
相对湿度最低的月份是 十二月 (81%).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 三月 (147毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 五月 (57毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文
广告
广告